Współczesny biznes wymaga solidnych fundamentów w postaci niezawodnej i wydajnej infrastruktury IT. Nasza usługa konsultacyjna w zakresie budowy infrastruktury IT oferuje kompleksowe wsparcie na każdym etapie procesu – od analizy istniejących zasobów, przez projektowanie i wdrażanie rozwiązań, aż po bieżące zarządzanie i optymalizację. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz bliskiej współpracy z wiodącymi dostawcami technologii, jesteśmy w stanie dostarczyć infrastrukturalne rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb każdej organizacji. Nasze konsultacje gwarantują, że Państwa infrastruktura IT będzie nie tylko niezawodna i bezpieczna, ale również elastyczna i gotowa na przyszłe rozwinięcia. Skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia, aby twoja firma mogła działać sprawnie i skutecznie w cyfrowym świecie.

 • Analiza potrzeb: Zrozumienie wymagań klienta dotyczących przepustowości, liczby użytkowników, lokalizacji i zastosowań sieci.
 • Konfiguracja urządzeń: Instalacja i ustawienie przełączników, routerów i zapór ogniowych zgodnie z zaprojektowaną topologią sieci.
 • Testowanie i optymalizacja: Przeprowadzenie testów wydajności sieci, diagnozowanie ewentualnych problemów oraz dokonywanie niezbędnych poprawek
 • Ocena ryzyka: Identyfikacja potencjalnych zagrożeń dla infrastruktury klienta oraz ocena ich wpływu.
 • Wdrażanie rozwiązań: Instalacja fizycznych zabezpieczeń, systemów kontroli dostępu oraz narzędzi do monitorowania.
 • Przegląd i aktualizacja: Cykliczne przeglądy bezpieczeństwa oraz aktualizacja systemów w odpowiedzi na ewoluujące zagrożenia
 • Ocena zasobów: Analiza bieżących zasobów i potrzeb klienta w zakresie wirtualizacji.
 • Instalacja oprogramowania: Wdrożenie odpowiednich narzędzi i platform do wirtualizacji zasobów.
 • Migracja i optymalizacja: Przenoszenie istniejących zasobów do środowiska wirtualnego oraz dostosowywanie ich do nowego środowiska.
 • Analiza wymagań: Zrozumienie kluczowych aplikacji i danych klienta oraz określenie wymagań dotyczących dostępności i czasu odzyskiwania.
 • Wdrażanie rozwiązań: Ustawienie systemów kopii zapasowych, replikacji i odtwarzania po awarii.
 • Testy i szkolenia: Symulacja scenariuszy awaryjnych, przeprowadzenie testów odtwarzania oraz szkolenie personelu klienta w zakresie procedur awaryjnych